FKTK noslēdz administratīvo līgumu ar maksājumu iestādi SIA “Money Express”, piemērojot soda naudu un izsakot brīdinājumu atbildīgajām personām

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), SIA “Money Express”, Nikolajs Timofejevs un Diāna Saprikina-Ivaņko ir noslēgušas administratīvo līgumu,

ar kuru SIA “Money Express” tiek piemērota soda nauda 4472,82 euro apmērā, savukārt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas (NILLTF) novēršanas jomu atbildīgajam valdes loceklim un atbildīgai personai izteikts brīdinājums.

FKTK veiktajā pārbaudē SIA “Money Express” konstatēti Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) pārkāpumi, jo SIA “Money Express” iekšējās kontroles sistēma nav izveidota atbilstoši iestādes darbībai un klientiem piemītoša NILLTF riska līmenim un tādā kvalitātē, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu. Piemēram, SIA “Money Express” nav nodrošinājusi gadījuma rakstura klientu riska novērtējumu un izpēti, tajā skaitā padziļinātu izpēti pietiekamā apjomā, kā arī SIA “Money Express” izveidotā darījumu uzraudzības kārtība nav nodrošinājusi šīs maksājumu iestādes darbībai un sniegtajiem pakalpojumiem piemītošo risku pārvaldību atbilstošā kvalitātē un aizdomīgu darījumu konstatēšanu.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru