FM: Pārpalikumu kopbudžetā nodrošina augstās Eiropas Komisijas atmaksas par projektu īstenošanu

Uzraksts “Latvijas Republikas Finanšu ministrija”.

Šā gada pirmajā pusgadā konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi (5 907 miljoni eiro) bija augstāki par izdevumiem (5 227,7 miljoni eiro) un kopbudžetā veidojās 679,2 miljonu eiro pārpalikums, kas bija par 201,5 miljoniem eiro lielāks,

salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Pārpalikuma palielināšanos galvenokārt ietekmēja augstais ārvalstu finanšu palīdzības (ĀFP) ieņēmumu pieaugums (par 419 miljoniem eiro jeb 72,2%) saistībā ar atmaksām no Eiropas Komisijas (EK) par aktīvo Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanu pērn. Kopbudžeta ieņēmumi bija par 496,1 miljonu eiro jeb 9,2% augstāki, bet izdevumi par 294,6 miljoniem eiro jeb 6% augstāki nekā pērn pirmajā pusgadā.

Šā gada pirmajā pusgadā pārpalikums veidojies visos galvenajos budžeta līmeņos – valsts pamatbudžetā 411,9 miljoni eiro, valsts speciālajā budžetā 138 miljoni eiro un pašvaldību budžetā 116,2 miljoni eiro. Jāatzīmē, ka gan valsts pamatbudžetā un speciālajā budžetā, gan arī pašvaldību budžetā pārpalikuma apmērs bija augstāks nekā pērn pirmajā pusgadā. Valsts pamatbudžetā to ietekmēja ĀFP ieņēmumu pieaugums, bet valsts speciālajā budžetā augsts nodokļu ieņēmumu pieaugums, kā arī zemāks nekā plānots izdevumu kāpums. Pašvaldību budžetā labvēlīgu situāciju ietekmēja augstāki nekā plānots nodokļu ieņēmumi, kā arī būtiski augstāks (par 103,5 miljoniem eiro jeb 24,9%) nekā pērn transfertu apjoms no valsts pamatbudžeta, tostarp kā speciāla dotācija, lai kompensētu plānoto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu samazinājumu nodokļu reformas rezultātā.

Pilnu ziņu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: https://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/budzets/60808-fm-parpalikumu-kopbudzeta-nodrosina-augstas-eiropas-komisijas-atmaksas-par-projektu-istenosanu.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru